Platforma sodobnega plesa 2020 - KREATIVNE REFLEKSIJE

Za medije

Spoštovani predstavniki medijev,

zahvaljujemo se vam, da ste obiskali spletno stran Festivala Platforma. Upamo, da boste na teh straneh dobili vse informacije, ki jih iščete. V nasprotnem primeru vas prosimo, da stopite z nami v stik.

Stiki z javnostmi

Jagoda Đorđević, Pepermint PR
jagoda.dordevic@gmail.com
T: 041708485

Fotografije za medije

 

Na podlagi Zakona o javnih zbiranjih in odloka o začasni splošni omejitvi zbiranja je potrebno obvezno voditi seznam prisotnih ljudi. Seznam mora vsebovati naslednje podatke:
- ime in priimek udeležencev,
- naslov stalnega prebivališča,
- kontaktna telefonska številka,
- kraj zbiranja (kraj, ulica in hišna številka ter podatek o tem ali gre za zaprt ali odprt prostor),
- čas zbiranja (datum in čas začetka in konca zbiranja).
Zato vse obiskovalce prijazno prosimo za razumevanje ob nakupu vstopnic in popisovanju. Seznam sklicatelj hrani en mesec in ga je dolžan posredovati NIJZ na njihovo zahtevo. Če NIJZ v enem mesecu od dneva izvedbe zbiranja zahteve ne pošlje, sklicatelj seznam uniči.

Platforma sodobnega plesa 2020 - KREATIVNE REFLEKSIJE - Uvodna stran