Platforma sodobnega plesa 2020 - KREATIVNE REFLEKSIJE

Utelešen spomin: Terapevtski pristopi z umetnostjo – 2. del

strokovna konferenca

Utelešen spomin: Terapevtski pristopi z umetnostjo – 2. del
Kotizacija za strokovno konferenco za en dan je 25 eur na osebo, kar zajema udeležbo na izkustvenih delavnicah, predavanjih, organizirano prehrano (kosilo, malico) in vstopnico za ogled predstave v soboto ob 20.00 in v nedeljo ob 18.00. Obvezne prijave na: festival.platforma@gmail.com ali mojca.kasjak@gmai.com. Število mest je omejeno!

Na oblikovanje naših spominov vplivajo različni dejavniki, kot so osebnost, kognitivne zmožnosti, stres, pozornost, ki jo posvečamo detajlom, dodatne asociacije in sugestije drugih ljudi. Platonova originalna epistemologija je spomin predstavila kot spomin na podedovano znanje. Nekakšna shramba duše. Umetnost nam omogoča transformacijo spomina v simbolne in estetske oblike. Raziskovanje spominov je prostor, ki ponuja upodabljanje spomina v vseh oblikah: skozi telo, čute, zaznave, v njegovi performativnosti, glasbi, vizualizacijah ipd.
Na strokovnih predavanjih in delavnicah bomo s povabljenimi gosti raziskovali, preizpraševali, razpravljali, izkušali in spoznavali različne terapevtske učinke.

Urnik

10.00–11.30
Maria Keck: Ritem in spomin prednikov v glasbi in telesu, delavnica

Namen delavnice je raziskati vpliv vibracijskih zvokov, instrumentov in ritmov na sodelujoče. Posegali bomo po starodavnih izročilih, glasbenih kulturah ter po zvoku in rabi samega človeškega glasu.
V iskanju jedra naših gibalnih vzgibov bomo mobilizirali globok, instinktiven zvok, glas in ples, povezan s skritimi spomini v naših telesih.

Izvaja: Maria Keck, koreografinja, plesalka, glasbena terapevtka in učiteljica plesa

Maria Keck je končala študij moderne koreografije na Madžarski plesni akademiji v Budimpešti. Na španski Univerzi Alcalá v Alcalá de Henaresu je dobila naziv magistrice plesne terapevtke. Z izvajanjem zvočne terapije in pod vplivom izvorov različnih plesnih tehnik, kot so tradicionalni plesi v krogu, flamenko in ciganski plesi, je razvila lastni terapevtski pristop.

11.45.–13.45
Jasmina Ferček: Moč tekstila, predavanje in delavnica

Jasmina Ferček bo predstavila svoje izkušnje pri uporabi tekstila kot medija v svojem delu, v katerem uporablja elemente pomoči z umetnostjo. Sledila bo živa izkušnja dialoga med tekstilom, kreativnim gibom in morda še katerim umetniškim medijem.

Izvaja: Jasmina Ferček, mag. umetnosti

Tekstilna umetnica in oblikovalka Jasmina Ferček je soustanoviteljica in članica avtorske skupine Oloop (2004). Že deset let povezuje oblikovanje z družbeno angažiranimi vsebinami, vodi umetniške akcije, namenjene participaciji občinstva, in kreativne podporne delavnice za različne skupine žensk.
Trenutno končuje študij pomoči z umetnostjo, pri čemer raziskuje moč tekstila in tekstilnega ročnega dela znotraj umetnostno terapevtskih praks.

13.45–15.15
odmor za kosilo

15.15–16.30
Utelešen spomin, plenarna diskusija in sklepi konference, vodi: doc. Alenka Vidrih, Pedagoška fakulteta Ljubljana

Maria Keck <em>Foto: Daniel Biljarszki</em>
Maria Keck Foto: Daniel Biljarszki
Jasmina Ferček
Jasmina Ferček
Alenka Vidrih
Alenka Vidrih
Na podlagi Zakona o javnih zbiranjih in odloka o začasni splošni omejitvi zbiranja je potrebno obvezno voditi seznam prisotnih ljudi. Seznam mora vsebovati naslednje podatke:
- ime in priimek udeležencev,
- naslov stalnega prebivališča,
- kontaktna telefonska številka,
- kraj zbiranja (kraj, ulica in hišna številka ter podatek o tem ali gre za zaprt ali odprt prostor),
- čas zbiranja (datum in čas začetka in konca zbiranja).
Zato vse obiskovalce prijazno prosimo za razumevanje ob nakupu vstopnic in popisovanju. Seznam sklicatelj hrani en mesec in ga je dolžan posredovati NIJZ na njihovo zahtevo. Če NIJZ v enem mesecu od dneva izvedbe zbiranja zahteve ne pošlje, sklicatelj seznam uniči.

Platforma sodobnega plesa 2020 - KREATIVNE REFLEKSIJE - Uvodna stran