Platforma sodobnega plesa 2020 - KREATIVNE REFLEKSIJE

Točno opoldne – pogled od zunaj

razprava o pogojih za profesionalno delovanje sodobnoplesnih ustvarjalcev – otvoritev festivala

Točno opoldne – pogled od zunaj <em>Foto: Lealudvik</em>
Foto: Lealudvik

Zasnova razprave: Mojca Kasjak, umetniška in programska vodja Platforme sodobnega plesa
Moderatorka:
Jasmina Založnik, teatrologinja, dramaturginja, kritičarka in producentka
Gostje:
- Alenka Iskra, podžupanja Mestne občine Maribor, za področje sociale, socialnega podjetništva, kulture in turizma, ter društev in nevladnih organizacij  
- Maja Lamovšek, dipl. sodobnega plesa-odra / performansa (UN) Univerze Anton Bruckner, vodja Zavoda za produkcijo Eventor Agency, Samozaposlena v kulturi - producentka, plesalka, pedagoginja
- Maja Arzenšek, programska vodja in producentka Centra plesa, Maja Arzenšek, dr.med., spec.
- Dalanda Diallo,  plesalka, plesna pedagoginja in koreografinja, samozaposlena v kulturi
- doc. dr. Andrej Srakar, znanstveni sodelavec, Inštitut za ekonomska raziskovanja (IER), docent, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani
Produkcija: Zavod MOJa KreacijA

Pogosto se izpostavlja neenakomerno razmerje med centrom in periferijo. Ne glede na to, da gre za drugo največje mesto v Sloveniji, je Maribor v marsičem v zavidljivejšem položaju v primerjavi s prestolnico. Izpostaviti velja razvito izobraževalno mrežo institucij, ki posreduje sodobnoplesna znanja in (relativno) številčen kader s sodobnoplesnimi akademskimi nazivi, ki v lokalnem okolju lahko tvori močno sodobnoplesno sceno. Na diskusiji bomo osvetlili pogoje delovanja (finančne, prostorske, produkcijske) ustvarjalcev v Mariboru in premišljevali o možnostih za njihov razvoj. Skupaj z gosti bomo odgovarjali na vprašanje o vidnosti sodobnega plesa in odnosu do sodobnoplesnega ustvarjanja. Premišljevali bomo o možnem prenosu plesnega znanja in vzgoji gledalske radovednosti, razkorakom med številčno vključenostjo posameznikov v neformalne oblike plesnega izobraževanja in nizko udeležbo sodobnoplesnih predstav, preizprašali bomo medsebojno podporo ter orisali možne oblike povezovanja in skupnostnega delovanja.

Na podlagi Zakona o javnih zbiranjih in odloka o začasni splošni omejitvi zbiranja je potrebno obvezno voditi seznam prisotnih ljudi. Seznam mora vsebovati naslednje podatke:
- ime in priimek udeležencev,
- naslov stalnega prebivališča,
- kontaktna telefonska številka,
- kraj zbiranja (kraj, ulica in hišna številka ter podatek o tem ali gre za zaprt ali odprt prostor),
- čas zbiranja (datum in čas začetka in konca zbiranja).
Zato vse obiskovalce prijazno prosimo za razumevanje ob nakupu vstopnic in popisovanju. Seznam sklicatelj hrani en mesec in ga je dolžan posredovati NIJZ na njihovo zahtevo. Če NIJZ v enem mesecu od dneva izvedbe zbiranja zahteve ne pošlje, sklicatelj seznam uniči.

Platforma sodobnega plesa 2020 - KREATIVNE REFLEKSIJE - Uvodna stran