Platforma sodobnega plesa 2020 - KREATIVNE REFLEKSIJE

Matevž Dobaj

Soseska izgubljenih pomenov

plesna predstava – premiera

Soseska izgubljenih pomenov <em>Foto: Matevž Dobaj</em>
Foto: Matevž Dobaj

2020

Koreografija: Matevž Dobaj
Soustvarjanje in izvedba: Neus Barcons Roca, Tilen Beigot, Matevž Dobaj
Glasba: Tilen Beigot
Predstava je nastala s pomočjo Artist Commons Brussels

Prvotno okolje dogajanja je mesto, v katerem želi avtor ustvariti metaforično transformacijo diha v besedo, besede v prostor, prostora v čas. Odmev časa. Avtor ustvarja raznolike krajine, premišljuje in spreminja njihove pomene. Kako se iz hriba razvijajo novonastali razgledi. Iz katere ulice prihaja naš pogled? V katero hišo se usmerja? Čigavo okno? Katero telo gleda in je gledano? Kaj se skriva onkraj njegovega pogleda? Se na njegov pogled, na njegovo telo, na njegovo gibanje tam onkraj njegovega pogleda ljudje odzivajo? Včasih se pomeni razvijejo iz telesa samega, včasih iz vsiljenih podob, ki so telesu dodeljene. Mogoče včasih pomen sploh ni pomemben.

Soseska izgubljenih pomenov je nadaljevanje raziskovanja odnosov med telesom in pomeni, ki jih proizvaja, kar je avtor obravnaval že v predstavi Razdeljene stvari. V tokratni predstavi avtor obravnava pomenske premike, ki se zgodijo s premestitvijo uprizoritve iz odprtega v gledališki prostor.  

Matevž Dobaj je slovenski plesalec in koreograf. Po študiju na Medicinski fakulteti v Mariboru se je šolal na Salzburški plesni akademiji (SEAD). Matevž nadaljuje svoje delo in izobraževanje v različnih evropskih mestih. Trenutno se posveča raziskovanju somatskih praks. Skozi učenje in delo pa izpopolnjuje tudi svoj koreografsko-plesni jezik. Sodeluje s številnimi koreografi in skupinami. Z Neus Barcons Roca že več let ustvarjata in poučujeta v Belgiji, Španiji in Sloveniji.
www.matevz-neus.com

Na podlagi Zakona o javnih zbiranjih in odloka o začasni splošni omejitvi zbiranja je potrebno obvezno voditi seznam prisotnih ljudi. Seznam mora vsebovati naslednje podatke:
- ime in priimek udeležencev,
- naslov stalnega prebivališča,
- kontaktna telefonska številka,
- kraj zbiranja (kraj, ulica in hišna številka ter podatek o tem ali gre za zaprt ali odprt prostor),
- čas zbiranja (datum in čas začetka in konca zbiranja).
Zato vse obiskovalce prijazno prosimo za razumevanje ob nakupu vstopnic in popisovanju. Seznam sklicatelj hrani en mesec in ga je dolžan posredovati NIJZ na njihovo zahtevo. Če NIJZ v enem mesecu od dneva izvedbe zbiranja zahteve ne pošlje, sklicatelj seznam uniči.

Platforma sodobnega plesa 2020 - KREATIVNE REFLEKSIJE - Uvodna stran