Platforma sodobnega plesa 2020 - KREATIVNE REFLEKSIJE

Jasmina Križaj, Simon Wehrli

Nič tudi deluje (Shakira, Shakira) - Etude na Madonno

ustvarjalna delavnica

Nič tudi deluje (Shakira, Shakira) - Etude na Madonno <em>Foto: Milad Ahmadvan</em>
Foto: Milad Ahmadvan

V okviru raziskovanja in ideje medeničnega kroženja sta Križaj in Wehrli razvila delavnico, na kateri udeležence vodita skozi različne faze svojega procesa. Pri tem ne stremita k ustvarjanju specifičnega sloga ali metodologije, temveč poskušata preizpraševati in vselej na novo opredeliti skupno prakso, ki izhaja iz medeničnega kroženja kot vzgiba za nastanek gibalnega, zvočnega in vizualnega materiala. Medenico razumeta kot motor, ki v gibanje povabi druge elemente (glas, pisanje, risanje ipd.). In četudi se njuna praksa ne nagiba k twerkanju, trebušnemu plesu ali oblikam ezoteričnih praks, se lahko zgodi, da trči v njihovo neposredno bližino.

Jasmina Križaj in Simon Wehrli sta pričela umetniško sodelovati leta 2011. Skupaj sta ustvarila predstave False Entries (2012), Greatest Hits (2013), Nature Poetry (2018), Deep Purple vol. 1 (2019) in Nothing Works (Shakira, Shakira) – duet (2019). V svojih projektih raziskujeta, kako se specifično gibanje razvija skozi časovno amplitudo in senzorično prenaša na občinstvo. Ob fizičnem raziskovanju sta tudi razvila metodo dokumentiranja dela v obliki spisov, poezije, slik in zvoka. Včasih tako imenovani stranski produkti postanejo del koreografije.

Na podlagi Zakona o javnih zbiranjih in odloka o začasni splošni omejitvi zbiranja je potrebno obvezno voditi seznam prisotnih ljudi. Seznam mora vsebovati naslednje podatke:
- ime in priimek udeležencev,
- naslov stalnega prebivališča,
- kontaktna telefonska številka,
- kraj zbiranja (kraj, ulica in hišna številka ter podatek o tem ali gre za zaprt ali odprt prostor),
- čas zbiranja (datum in čas začetka in konca zbiranja).
Zato vse obiskovalce prijazno prosimo za razumevanje ob nakupu vstopnic in popisovanju. Seznam sklicatelj hrani en mesec in ga je dolžan posredovati NIJZ na njihovo zahtevo. Če NIJZ v enem mesecu od dneva izvedbe zbiranja zahteve ne pošlje, sklicatelj seznam uniči.

Platforma sodobnega plesa 2020 - KREATIVNE REFLEKSIJE - Uvodna stran